svg
Close

Statera bouwt met u mee

Maatwerk advisering

Over ons

Organisaties die werken met gemeenschapsgeld liggen voortdurend onder een vergrootglas. Van hen  wordt betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en transparantie verwacht. Het is een uitdaging om dit te voor elkaar te krijgen in een omgeving waar wijzigingen in spelregels, informatievoorziening en klantwensen elkaar snel opvolgen.

Als directie en management wilt u koersvast en voorspelbaar werken aan de realisatie van uw organisatiedoelen, uw kerntaak. Vanuit passie voor efficiency en publieke verantwoording ondersteunt en ontzorgt Statera in deze opgave.

Als sparringpartner verbindt Statera Control & Finance de wereld van cijfers en processen aan organisatiedoelen. Altijd vanuit een risicogerichte insteek en met scherp oog voor de uitvoering van publieke- of maatschappelijke taken. Statera Control bouwt met u mee aan een lerende en toekomstbestendige organisatie, waar risico’s en onzekerheden worden onderkend en effectieve oplossingen worden geïmplementeerd.

De bedrijfsvoeringsbeheersing op orde brengen, processen inrichten die de beoogde resultaten opleveren en de compliance van wet- en regelgeving geborgd hebben, helpen u om effectief verantwoording af te leggen aan stakeholders en focus te houden op uw missie.


Onze werkwijze is creatief en verbindend. Door de juiste vragen te stellen en de strategie voorop te stellen, komen we tot oplossingen die u écht verder helpen.

Ervaring en visie

Vanuit brede advieservaring op het snijvlak van organisatie, bestuur, financiën en control, adviseert Statera Control & Finance strategisch, met de burger of klant als centraal uitgangspunt.

 

Gedreven, initiatiefrijk, verbindend en sparringpartner voor een dialoog over sturing. Statera adviseert met lef vanuit menselijke verbinding en respect voor de uitdagingen en dilemma’s waar het management dagelijks voor staat. 

 

 

 

Juridische kennisgebieden:

  • Comptabiliteitswet
  • Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
  • Kaderwet ZBO’s
  • Aanbestedingswet 2012 / Gids Proportionaliteit

Opdrachtgevers

  • Rijksoverheid (ministeries, inspectiediensten en uitvoeringsorganisaties)
  • Semi-overheid (corporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, nutsbedrijven, openbaarvervoerbedrijven, onderwijsinstellingen etc.)
  • Decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen gemeenschappelijke regelingen)
  • Non-profits en sociale ondernemingen
×

Hallo!

Klik op mijn foto om contact op te nemen via WhatsApp of stuur een email naar info@stateracontrol.nl

×